EMALAT, QURAŞDIRMA,
BOYA & QUMLAMA, TEST XİDMƏTLƏRİ


header photo

Lisenziyalar

Qaynaq sınaqlarıında rentgen və qamma şüaları mənbəyindən istifadə üçün.

  Rentgen və qamma şüasının təhlükəli mənbələrinin saxlanma anbarı.
  Rentgen və qamma şüalasının təhlükəli mənbələrinin avtomobillə daşınması üçün.

 
Təzyiqli qablar, buxar və isti su boru kəmərlərinin istismar imkanının sınağı        ( metal və qaynaq tikişi).