EMALAT, QURAŞDIRMA,
BOYA & QUMLAMA, TEST XİDMƏTLƏRİ


header photo

Sahə İşləri

MQS regionda sahə quraşdırma briqadalarının və bacarıqlı işçilərin  aparıcı təchziatçılarından biri kimi tanınır. Sahə işlərinə əlavə olaraq, MQS sivil  və mexaniki sahə xidmətlərini də həyata keçirir. MQS-in təcrübəli işçi heyəti Azərbaycanda bir çox əhəmiyyətli sahə emalatı və quraşdırma işlərinə cəlb olunmuşdur.

Bütün sahə işçiləri layihələrə təyin edilməzdən öncə ciddi təlim, sınaq və qiymətləndirmədən keçirlər.Bir çoxları dəniz xilas olma təlimi keçmişdir və bütün heyət heç bir istisna olmadan tibbi müayinələri bitiriblər.

Sahələr və görülən xidmətlər:

 • Neft, qaz və ixrac boru xəttləri:

 

 • Təmir işləri
 • Mexaniki işlər
 • Sivil işlər
 • Neft-Qaz boru ixrac xətlərində Atlı Patrul Nəzarət Xidməti

 

 • Sənqəçal Terminalı:

 

 • Təmir işləri
 • Mexaniki işlər
 • Sivil İşlər
 • Qeyri dağıdıcı test işləri (NDT)
 • Sertifikatlaşdırılmış işçilərin və avadanlıqların təmin edilməsi

 

 • Azər Kimya Kompleksləri (Sumqayıt):
 • Qeyri dağıdıcı sınaq işləri (NDT)

Bütün sahə işləri üçün aşağıdakı işçilər  mövcuddur:

*Supervazyerlər / Menecerlər

*Müfəttişlər

*Texniki işçilər

*Termik işlənməsi üzrə texniklər

*Qaynaqçılar

*Metal vərəqə üzrə işçilər

*Boru quraşdırıcıları

*Elektirklər

*Plitə quraşdırıcısı

*İnşaat işçiləri

*Takelajçılar

*Fəhlələr